E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 206/2014 z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE nr 206/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2014

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze stanem faktycznym na 31 października 2014 roku.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - WPF.xls (138,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2543
W tym miesiącu: 53120
Od początku: 24402012
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne