E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w projekcie pn. "Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym Śląsku"

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkie osoby
działające w radach lub zespołach konsultacyjno-doradczych (np. w Radzie
Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Seniorów, Młodzieżowej Radzie
Gminy, Zespole ds. Ekonomii Społecznej itp.) i osoby zainteresowane
powołaniem takich rad w gminach, powiatach czy w województwie do udziału
w projekcie pn. "Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na
Dolnym Śląsku".


Szczegółowe informacje o projekcie przedstawione zostaną na spotkaniu
informacyjnym
, organizowanym w dniu 25 listopada 2014 roku o godz.
11.00 w Sektorze 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65.

Zapraszamy wszystkich Państwa już dziś!

I. Dla kogo jest ten projekt?

1. Dla członków rad/ ciał konsultacyjno-doradczych z Dolnego Śląska.
2. Dla  przedstawicieli JST i NGO, którzy chcą rozpocząć działalność w
takich radach.
3. Dla  przedstawicieli JST i NGO, którzy chcą u siebie powołać taką
radę.

II. Jakie wsparcie oferowane jest w ramach projektu?


(każde działanie będzie profilowane i dostosowane do potrzeb Uczestników
projektu)

1. 60 godzin wsparcia dla 6 istniejących rad z terenu Dolnego Śląska.
2. 60 godzin doradztwa dla 2 grup inicjatywnych (chcących powołać u
siebie radę) z Dolnego Śląska.
3. Jedno dwudniowe szkolenie dla każdej z grup objętych wsparciem.
4. Jeden dwudniowy warsztat dla każdej z grup objętych wsparciem.
5. Interaktywną stronę internetową dedykowaną działającym radom na
Dolnym Śląsku.

III. Jak długo będzie trwał projekt?

1. Do czerwca 2015 roku.

IV. Co zamierzamy osiągnąć przez ten projekt?

1. Zwiększymy liczbę rad/ zespołów konsultacyjno-doradczych na Dolnym
Śląsku.
2. Wzmocnimy profesjonalizm już istniejących rad w regionie.
3. Poprawimy komunikację, udrożnimy system wymiany informacji wśród
członków rad.
4. Zintegrujemy istniejące rady i umożliwimy wymianę informacji między
nimi.
5. Pokażemy dobre praktyki i działania rad z regionu oraz z kraju.
6. Pokażemy także wyzwania i bariery przed jakimi stają rady w regionie
i kraju.

Państwa zgłoszenia do udziału w spotkaniu oraz zgłoszenia do udziału w
projekcie proszę wysyłać na adres:  
dfop@dfop.org.pl do dnia 22 listopada.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać także pod nr telefonu: (71) 793 23 24

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt "Współpraca na rzecz kształtowania polityk publicznych na Dolnym
Śląsku" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
___________________________________________
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych


 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1403
W tym miesiącu: 62220
Od początku: 24080578
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne