Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zapraszamy przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

               W związku z podjęciem przygotowań do ogłoszenia konkursu FIO 2015 po przyjęciu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wspólnie z ww. Ministerstwem, sprawującym w roku 2015 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniach: 1 i 2 grudnia 2014 r. (daty do wyboru przez Zgłaszających) we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Czas spotkania - ok. 3-4 godzin. DPP będzie reprezentowane przez dwóch ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu FIO.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 listopada 2014 r. na adres e-mail:
slawomir.wojcik@umwd.pl  z podaniem wybranego terminu spotkania tj. 1 grudnia lub 2 grudnia 2014 r.

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 26 listopada 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program:
- Rejestracja uczestników
- Powitanie  i otwarcie spotkania
- Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty

- Przerwa 

- Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca
zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia
projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki
projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.
- Prezentacja zasad rozliczania zadań publicznych i rozliczania sprawozdań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 

- Podsumowanie  i zakończenie

 

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

<http://www.dolnyslask.pl>http://www.dolnyslask.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5055
W tym miesiącu: 211807
Od początku: 22835477
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne