E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 221/2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie okreslenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 24/6 o pow. 0,2580 ha - obręb Goworów

Zarządzenie nr 221 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 listopada  2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 24/6 o pow. 0,2580 ha - obręb Goworów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XLII/218/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 24/6 o pow. 0,2580 ha, obręb Goworów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr  24/6 o pow. 0,2580 ha, położonej w Goworowie, KW SW1K/00067452/9, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 05.01.2015 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 54.100 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 listopada  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 612
W tym miesiącu: 612
Od początku: 24085221
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne