Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ukończony remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Międzylesiu

Z dniem 31.10.2014 r. zostały zakończone prace związane z realizacją zadania pn. „Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w Międzylesiu, dz. nr 355/3.” Łączna wartość zadania to 50 791,25 zł brutto. Dofinasowanie w ramach programu „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” uzyskane poprzez Lokalną Grupę Działania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych tj. 33 034,00 zł brutto.

Gmina przystąpiła do realizacji prac remontowych w związku z pogarszającym się stanem nawierzchni istniejących ciągów pieszych i lokalnym podtapianiem fragmentów chodników podczas ulewnych deszczy. Zadanie realizowane było przez Zakład Usług Komunalnych w Międzylesiu.

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny stanowiący dojazd do tzw. „wiaty” oraz plac przed „wiatą”. Wykonano również ciągi piesze w kierunku „szachownicy” i „sanitariatów”. Łącznie ułożono 356,0 m2 kostki brukowej.