Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Narada sołtysów z gminy Międzylesie

7  listopada 2014 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyła się ostatnia, z zaplanowanych w tym roku, narada z sołtysami, która prowadził tradycyjnie Burmistrz Tomasz Korczak, przy udziale Sekretarza Urzędu – Aleksandry Kruk.

Sołtysom przedstawiono informacje nt.: 1) organizacji samorządowych wyborów 16 listopada 2014 r. 2) realizacji projektów w ramach funduszu sołeckiego w roku bieżącym: 3) Kiermaszu Adwentowego organizowanego 13 grudnia br.( sobota), na którym przeprowadzony zostanie konkurs na choinkę bożonarodzeniową.

Ponieważ, jak wspomnieliśmy, była to ostatnia narada z dotychczasowymi sołtysami w tej kadencji (nowe wybory sołtysów w grudniu bieżącego roku), spotkanie miało charakter bardziej uroczysty, podsumowujący wspólne lata pracy.

Burmistrz podziękował sołtysom za 4 lata współpracy, za pomysły i realizowane projekty w swoich miejscowościach. Docenił zaangażowanie sołtysów i mieszkańców wsi w organizację dożynek gminnych, wiejskich, festynów. Podkreślił współudział sołectw w organizowanych konkursach i cyklicznych spotkaniach: Grilowanie Pod Trójmorskim Wierchem; Jaki mój dom – taka moja gmina; Najładniejsza wiata przystankowa; Najładniejsza choinka; Biesiada zespołów śpiewaczych; Międzylesie kolędowanie; Spotkania Tradycji Wielkanocnych: Międzylesia choinka.

Dziewięciu sołectwom podziękował za udział w programie Odnowy Dolnośląskiej Wsi, ponawiając propozycje pozostałym o przystąpienie do programu, co wiąże się z podjęciem przez sołectwa stosownej uchwały i opracowania strategii rozwoju miejscowości.

Pogratulował sołectwom, w których istnieją zespoły śpiewacze, które są wizytówką i reklamą naszej gminy, zachęcając do powstawania nowych.

Na zakończenie, Burmistrz życzył sołtysom, by nie ustawali w swoich dążeniach, planach i realizacji pomysłów.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 774
W tym miesiącu: 203300
Od początku: 22826970
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne