E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Międzylesie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

U c h w a ł a    Nr   7/ 2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Międzylesie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Miejska Komisja Wyborcza w Międzylesiu

uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Międzylesie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w składach osobowych określonych w załącznikach od 1 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                      Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                      w Międzylesiu

 / - /  Teresa Maria Mniedło   

           

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

                                                                                               Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                               w Międzylesiu
                                                                                               z dnia 23 października 2014

 

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 1

Z/S W  MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY,  PLAC WOLNOŚCI  15,  MIĘDZYLESIE

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Kamila Anna Kałka

Międzylesie

KKW SLD Lewica Razem

2.

Patrycja Stępak

Międzylesie

KWW Praca i Rozwój

3.

Mateusz Grzegorz Karabań

Długopole Górne

KW Prawo
i Sprawiedliwość

4.

Monika Danuta Dudek

Międzylesie

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Jarosław Sławomir Biedrzycki

Międzylesie

KWW Rozwój

i Partnerstwo

6.

Jarosław Zbigniew Smoleń

Międzylesie

KWW Łukasza Czecha

7.

Łucja Katarzyna Świstak

Międzylesie

KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej

8.

Agata Ewa Biernacka

Międzylesie

KWW Jacka Kowalczyka

9.

Agnieszka Monika  Piątek

Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

                                                                                                Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

                                                                                               / - /  Teresa Maria Mniedło   

 

                                                                                             

 

    Załącznik Nr 2 do uchwały

                                                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                  w Międzylesiu
                                                                                                  z dnia 23 października 2014

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 2

Z/S W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY

UL. WOJSKA POLSKIEGO 11, MIĘDZYLESIE

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Natalia Łogin

Międzylesie

KWW Forum Tomasza  Korczaka

2

Romana Stecka

Międzylesie

KKW SLD Lewica Razem

3.

Piotr Antoni  Pokrątka

Międzylesie

KWW Praca i Rozwój

4.

Marta Karolina Biedrzycka

Międzylesie

KWW Międzylesie Czas na Rozwój Kandydata na Burmistrza Międzylesia mgr inż. Mieczysława Węgreckiego

5.

Maria Dudek

Międzylesie

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Mariusz Jan Kępa

Michałowice

KWW
Rozwój i Partnerstwo

7.

Mariusz Piotr Włodarczyk

Domaszków

KW Platforma Obywatelska RP

8.

Norbert Adrian Sługocki

Długopole Górne

KWW Łukasza Czecha

9.

Beata Janina Muszyńska

Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

 / - /  Teresa Maria Mniedło   

 

                                                                                                 Załącznik Nr 3 do uchwały

                                                                                                 Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                 w Międzylesiu
                                                                                                 z dnia 23 października 2014

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 3

Z/S W  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, BOBOSZÓW 11

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

P     Podmiot zgłaszający

1.

Monika Jadwiga Rychlewicz

Międzylesie

KWW Praca i Rozwój

2.

Łukasz Paweł Zarówny

Boboszów

KWW Międzylesie Czas na Rozwój Kandydata na Burmistrza Międzylesia mgr inż. Mieczysława Węgreckiego

3.

Edyta Beata Ziental

Smreczyna

KW Prawo
 i Sprawiedliwość

4.

Monika Stanisława Gackowska

Międzylesie

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Barbara Agnieszka Słomińska

Smreczyna

KWW
Rozwój i Partnerstwo

6.

Edyta Magdalena Mendel

Domaszków

KWW Łukasza Czecha

7.

Julia Katarzyna Dzinkowska

Międzylesie

KWW Międzyleska Wspólnota RAZEM

8.

Andrzej Wojciech Trojanowski

Międzylesie

KWW Jacka Kowalczyka

9.

Urszula Grażyna Bańkowska

Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

    / - /  Teresa Maria Mniedło   

                                                                                               

Załącznik Nr 4 do uchwały

                                                                                                 Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                 w Międzylesiu
                                                                                                 z dnia 23 października 2014

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 4

Z/S W  RÓŻAŃSKIM CENTRUM INFORMACJI WIEJSKIEJ, RÓŻANKA 53

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Krystyna  Halina  Bilicka

Różanka

KWW Forum Tomasza  Korczaka

2.

Wiktor Bańkowski

Międzylesie

KKW SLD Lewica Razem

3.

Halina Anda Grabowska

Międzylesie

KWW Międzylesie Czas na Rozwój Kandydata na Burmistrza Międzylesia mgr inż. Mieczysława Węgreckiego

4.

Małgorzata Stefania Bojanowska

Międzylesie

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Stanisław Leszek Słomiński

Smreczyna

KWW
Rozwój i Partnerstwo

6.

Łukasz  Stanisław  Zajączkowski

Międzylesie

KW Platforma Obywatelska RP

7.

Krystyna  Mazurkiewicz

Międzylesie

KWW Łukasza Czecha

8.

Robert  Józef  Smoleń

Długopole Górne

KWW Jacka Kowalczyka

9.

Monika  Lidia  Harasińska

Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza

                                                                             

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

                                                                                   . / - /  Teresa Maria Mniedło   

 

                                                                                                  

Załącznik Nr 5 do uchwały

                                                                                                    Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                    w Międzylesiu
                                                                                                    z dnia 23 października 2014

                                               

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 5

Z/S W  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ROZTOKI 34

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Wiktoria Kołoszyc

Roztoki

KWW Forum Tomasza  Korczaka

2.

Emilia Elżbieta Łotyszonek-Smoleń

Długopole Górne

KKW SLD Lewica Razem

3.

Stanisław Kopytowski

Międzylesie

KWW Międzylesie Czas na Rozwój Kandydata na Burmistrza Międzylesia mgr inż. Mieczysława Węgreckiego

4.

Renata Puzio

Długopole Górne

KW Prawo

i Sprawiedliwość

5.

Janina Pławuszewska

Jaworek

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Joanna Halina Bender

Gajnik

KWW
Rozwój i Partnerstwo

7.

Jolanta Ptasińska

Domaszków

KWW Łukasza Czecha

8.

Małgorzata Oczkowska 

Roztoki

KWW Międzyleska Wspólnota RAZEM

9.

Julita Dudek

Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza

                                                                                          

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

    / - /  Teresa Maria Mniedło   

                                                                                                     

Załącznik Nr 6 do uchwały

                                                                                                    Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                    w Międzylesiu
                                                                                                    z dnia 23 października 2014

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 6

Z/S W  FILII BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  MIASTA I GMINY,

DŁUGOPOLE GÓRNE 79

 

1.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Wojciech Szczepan Płaziak

Goworów

KWW Forum Tomasza  Korczaka

2.

Wojciech Władysław  Białecki

Długopole Górne

KKW SLD Lewica Razem

3

Elżbieta  Henryka  Bernad

Długopole Górne

KW Prawo

i Sprawiedliwość

4.

Krystyna  Macura

Międzylesie

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Maria Barbara  Kasperek

Roztoki

KWW Rozwój

i Partnerstwo

6.

Łukasz Tomasz Tur

Międzylesie

KW Platforma Obywatelska RP

7.

Tobiasz Włoszczyński

Międzylesie

KWW Łukasza Czecha

8.

Krystian  Lucjan  Pawula

Długopole Górne

KWW Jacka Kowalczyka

9

Iwona Judyta  Miśków-Kostrzewa

Długopole Górne

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

                                                                                     / - /  Teresa Maria Mniedło   

                                                                                             

 

   Załącznik Nr 7 do uchwały

                                                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                  w Międzylesiu
                                                                                                  z dnia 23 października 2014

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 7

Z/S W  FILII  MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – DOM KULTURY, UL. KOLEJOWA 3, DOMASZKÓW

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Ryszard  Józef  Pasternak

Międzylesie

KWW Forum Tomasza  Korczaka

2.

Dawid  Krzysztof  Szubert

Międzylesie

KKW SLD Lewica Razem

3.

Monika  Halczyk

Międzylesie

KWW Praca i Rozwój

4.

Genowefa  Węgrecka

Domaszków

KWW Międzylesie Czas na Rozwój Kandydata na Burmistrza Międzylesia mgr inż. Mieczysława Węgreckiego

5.

Mariusz  Andrzej  Bogdał

Jaworek

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Teresa  Maria  Filińska

Międzylesie

KW Platforma Obywatelska RP

7.

Barbara  Zofia  Faron

Międzylesie

KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej

8.

Krzysztof   Tadeusz  Łukaszewski

Międzylesie

KWW Międzyleska Wspólnota RAZEM

9.

Ewa  Lilianna Siwek

Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

                                                                                  / - /  Teresa Maria Mniedło   

                                                                                                

   Załącznik Nr 8 do uchwały

                                                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                  w Międzylesiu
                                                                                                  z dnia 23 października 2014

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 8

Z/S W  ŚWIETLICY KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, GOWORÓW 14

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Katarzyna  Magdalena  Bańkowska

Międzylesie

KWW Praca i Rozwój

2.

Elżbieta  Buchta

Nowa Wieś

KWW Międzylesie Czas na Rozwój Kandydata na Burmistrza Międzylesia mgr inż. Mieczysława Węgreckiego

3.

Karolina  Kruk

Goworów

KW Prawo

i Sprawiedliwość

4.

Bogumiła Joanna  Koczergo

Roztoki

KWW Rozwój

i Partnerstwo

5.

Łukasz  Józef 

Wyderski

Międzylesie

KW Platforma Obywatelska RP

6.

Janusz Antoni 

Sipowicz

Międzylesie

KWW Łukasza Czecha

7.

Jolanta  Sawicka

Goworów

KWW Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej

8.

Maria  Kozak

Goworów

KWW Międzyleska Wspólnota RAZEM

9.

Aleksandra  Justyna  Nalborczyk

Goworów

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

   / - /  Teresa Maria Mniedło   

                                                                                                 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały

                                                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                  w Międzylesiu
                                                                                                  z dnia 23 października 2014

 

OBWODOWA KOMISA WYBORCZA NR 9

Z/S W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ,  PISARY 36

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podmiot zgłaszający

1.

Joanna  Zofia Juraszek

Międzylesie

KWW Forum Tomasza  Korczaka

2.

Krzysztof  Bajek

Międzylesie

KKW SLD Lewica Razem

3.

Marcela  Izabela  Bardzińska

Międzylesie

KWW Praca i Rozwój

4.

Mariusz  Stanisław  Iskrzycki

Międzylesie

KWW Międzylesie Czas na Rozwój Kandydata na Burmistrza Międzylesia mgr inż. Mieczysława Węgreckiego

5.

Bożena  Joanna  Pawula

Międzylesie

KW Prawo

i Sprawiedliwość

6.

Patryk Sebastian  Ziental

Międzylesie

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Romualda Darowska

Międzylesie

KWW Łukasza Czecha

8.

Michalina  Kowalczyk

Międzylesie

KWW Jacka Kowalczyka

9.

Olga  Ziętara

Międzylesie

Osoba wskazana przez Burmistrza

 

                                                                                                 Przewodnicząca

     Miejskiej Komisji Wyborczej

               w Międzylesiu

                                                                                             / - /  Teresa Maria Mniedło   

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 780
W tym miesiącu: 49605
Od początku: 24181683
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne