E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIĘDZYLESIU

Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

 

o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu obwodowych komisji wyborczych  na terenie Gminy Międzylesie w wyborach do rad gmin,  rad powiatów,  sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

     Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  oraz § 13 ust. 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  (M.P.  z  2014 r., poz. 783)  Miejska Komisja

Wyborcza w Międzylesiu

i n f o r m u j e:

 

publiczne losowanie kandydatów dla ustalenia składów obwodowych komisji  wyborczych na terenie Gminy Międzylesie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. o godz.  1400

w sali nr 14 (II piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1.

 

 

                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                      Miejskiej komisji Wyborczej

               w  Międzylesiu

   (-) Teresa Maria  Mniedło

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 681
W tym miesiącu: 49506
Od początku: 24181584
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne