Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin w celu złagodzenia skutków przestępstwa, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, podmioty i organizacje pozarządowe służą bezpłatną pomocą prawną i psychologiczną, zapewniając również wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medeycznych;

- pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;

- dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

Poniżej ogłoszenie o możliwości uzyskania pomocy:

W lutym 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło informacyjną stronę internetową:  http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Każdy zaintersowany znajdzie na niej informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz bazę danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10951
W tym miesiącu: 224446
Od początku: 22848116
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne