Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 162/2014 z 22.08.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej.

ZARZĄDZENIE NR 162/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22.08.2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej.

§ 1.

W zarządzeniu nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r.  w sprawie instrukcji gospodarki kasowej wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 8 pkt 1 a dodaje się :

„”-  komputerowy dowód wpłaty  generowany z systemu komputerowego RADIX””.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6007
W tym miesiącu: 173131
Od początku: 22796801
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne