E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu

 

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 22 września 2014 r.

 

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 167 §1 pkt 3 i art. 178 §1-3, 6, 8 i 10 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.)
po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  

postanawiam

§ 1.   Powołać powiatowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 5.

§ 2.   Powołać miejską komisję wyborczą w mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 6.

§ 3.   Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach zgodnie z właściwością terytorialną Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, w składach określonych w załącznikach od nr 7 do nr 43.

§ 4.   Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w §1-3.

§ 5.   Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Wałbrzychu

 

/-/ Maciej Ejsmont

 

Załącznik 22

do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 22 września 2014 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza w Międzylesiu

 

skład komisji:

1. Grażyna  Dereń-Dublicka, zam. Międzylesie

zgłoszenia dokonał: KWW Forum Tomasza Korczaka

2. Paulina Jadwiga Kasperek, zam. Roztoki

zgłoszenia dokonał: KWW Międzyleska Wspólnota Razem

3. Bolesław  Maćkiewicz, zam. Międzylesie

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

4. Teresa Maria Mniedło, zam. Dolnik

zgłoszenia dokonał: KWW Rozwój i Partnerstwo

5. Ewelina Marzena Pelc, zam. Międzylesie

zgłoszenia dokonał: KWW Łukasza Czecha

6. Ryszard Alfred Puzio, zam. Międzylesie

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

7. Rafał Krzysztof Zamośny, zam. Międzylesie

zgłoszenia dokonał: KWW Praca i Rozwój

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1019
W tym miesiącu: 40744
Od początku: 24172822
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne