Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane

Odpady zmieszane

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych w Zawiszowie

Zawiszów  5, 58-100 Świdnica

Odpady zmieszane

CHEMEKO SYSTEM Sp.z o.o  Zakład Zagospodarowania Odpadów Rudna Wielka ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Odpady zmieszane

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Opakowania z papieru i tektury

Apis Fijałkowski, Bloch S.j. ul. Kaliska 87-860 Chodecz

Opakowania z papieru i tektury

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie,

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do stabilizacji tlenowej Szalejów Górny 151, 57-314 Szalejów Górny

Opakowania z tworzyw sztucznych

RSW System Sp.z o.o. Zakład Przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice

Opakowania z tworzyw sztucznych

ELANA PET Sp.z o.o. ul. M.Skłodowskiej -Curie 73, 87-100 Toruń

Tworzywa sztuczne

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Opakowania wielomateriałowe

Mondi Świecie 1, 86-100 Świecie

Opakowania wielomateriałowe

Apis Fijałkowski, Bloch S.j. ul. Kaliska 87-860 Chodecz

Opakowania ze szkła

Krynicki Recykling, ul.  Iwaszkiewicza 48/23,              10-089 Olsztyn

 

Odpady wielkogabarytowe

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zawiszów 5,

58-100 Świdnica

 

Opakowania z metali

Inter Stal Sc M.Golonka J.Golonka , Szczyrzyc 39

 

58-320 Walim  

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z ternu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów  stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2019 i 2020:

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Zawiszowie

Zawiszów  5,

58-100 Świdnica

 

CHEMEKO SYSTEM Sp.z o.o  Zakład Zagospodarowania Odpadów

Rudna Wielka

ul. Jerzmanowska 4-6,

54-519 Wrocław

 

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów

ul. Cmentarna 19F

41-800 Zabrze

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy  z właścicielem nieruchomości, w roku 2019 i 2020, wymagane poziomy  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Gmina Międzylesie: rok 2020

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 16 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37 %; 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %  - w roku 2020 nie zebrano/ odebrano odpadów budowlanych

 rok 2019

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 12,09 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16, 57-530 Międzylesie

rok 2020

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3,29 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 65,36 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0

rok 2019

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 5,44 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 7 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A,  26-008 Górno:

rok 2020

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3,29 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,52 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

rok 2019

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 64,39 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2109
W tym miesiącu: 182297
Od początku: 19338227
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne