E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Rok 2023

Łączna masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 – 1541,8540 ton. Cała masa odebranych odpadów niesegregowanych przekazana został do przetworzenia w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w instalacjach.

Łączna masa odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 200201 – 30,5600 ton.

Informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania:

Odpad o kodzie 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - masa całego strumienia –137 8896 Mg –  składowisko Świdnica, Zawiszów 5.

Informacja o masie odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania:

Odpad o kodzie 190503 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – 0,0467 Mg; składowisko – Lublin, ul. Zielona 1;

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,0200 Mg; składowisko Jaroszów Rusko, gm. Strzegom;

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,0302 Mg; składowisko Sosnowiec, ul. Grenadierów 2;

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,2870 Mg ; składowisko Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,0515 Mg; składowisko Tworków, gm. Krzyżanowice;

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 179,3300 Mg; składowisko Świdnica, Zawiszów 5;

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,0601 Mg; składowisko Kielcza, gm. Zawadzkie;

Odpad o kodzie 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 647,1200 Mg; składowisko Świdnica, Zawiszów 5.

Informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych, przekazanych do termicznego przekształcenia:

Odpad o kodzie 150102 opakowania z tworzyw sztucznych – 16,0960 Mg – Cementownia Warta S.A. Trębaczew, gm. Działoszyn;

Odpad o kodzie 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma – 24,1780 Mg – Cementownia Warta S.A. Trębaczew, gm. Działoszyn.

Informacja o masie odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do termicznego przekształcenia

Odpad o kodzie 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma – 9,955 Mg – Cementownia Warta S.A. Trębaczew, gm. Działoszyn.

Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Gmina:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 11,57 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 30,25 %
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 48,02 %

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy – wyniósł 2,5%.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16, 57-530 Międzylesie

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  - 23,59 %
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 32,52 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji -5,5 %

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A,  26-008 Górno:

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  – 24,88 %.
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 6,19 %.

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane

Odpady zmieszane

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych Zawiszów 

Odpady zmieszane

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Odpady zmieszane

EKOPARTNER RECYKLING Sp. zo.o. Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Lubin

Opakowania z papieru i tektury

Mondis Świecie

Papier i tektura

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do stabilizacji tlenowej Szalejów Górny

Odpady ulegające biodegradacji

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Opakowania z tworzyw sztucznych

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Zawiszów 

Tworzywa sztuczne

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Opakowania ze szkła

Remondis Glass Recykling Sp. z o.o. Piła

              Szkło

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Wasters Service Group Sp. z o.o. Kiełczów

Odpady wielkogabarytowe

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zawiszów  

Zużyte opony   

Górażdże Cement SA Gogolin

Opakowania z metali  

CMC Poland Sp z o.o. Zawiercie

Rok 2022

Łączna masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301 - 1504,9587 tony. Cała masa odebranych odpadów niesegregowanych przekazana został do przetworzenia w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w instalacjach.

Łączna masa odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 200201 – 37,965 tony.

Informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania:

Odpad o kodzie 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - masa całego strumienia – 176,1930 Mg –  składowisko Świdnica, Zawiszów 5.

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 86,8078 Mg; składowisko Świdnica, Zawiszów 5.

Informacja o masie odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania:

Odpad o kodzie 190503 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) – 0,0047 Mg; składowisko – Kielcza, gm. Zawadzkie

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,3148 Mg; składowisko Tworków, gm. Krzyżanowice

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 44,3942 Mg; składowisko Świdnica, Zawiszów

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,2548 Mg ; składowisko Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,3188 Mg; składowisko Lipnie Śląskie, gm. Pawonków

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady – 0,2042 Mg; składowisko Bytom, ul. J. Pawła II

Odpad o kodzie 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – 673,7070 Mg; składowisko Świdnica, Zawiszów 5.

Informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych, przekazanych do termicznego przekształcenia:

Odpad o kodzie 150102 opakowania z tworzyw sztucznych – 31,0855Mg - Górażdże Cement SA;

Odpad o kodzie 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma – 0,8190 Mg – Górażdże Cement SA

Informacja o masie odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do termicznego przekształcenia

Odpad o kodzie 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma – 8,2918 Mg – Vulcar K. Łabędzki Zbąszynek

Odpad o kodzie 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma – 1,3052 Mg – Górażdże Cement SA

Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Gmina:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji -  9,62 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 10,9 %.
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie dotyczy, z uwagi na  brak odbioru tego rodzaju odpadów na terenie gminy w roku 2022.
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 51,45 %.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy – wyniósł 2,18%.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16, 57-530 Międzylesie

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  - 10,76 %.
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 63,38 %.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A,  26-008 Górno:

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  –18,29 %.
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 10,90 %.

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane

Odpady zmieszane

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych Zawiszów 

Odpady zmieszane

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Opakowania z papieru i tektury

Apis Fijałkowski, Bloch S.j. Chodecz

Papier i tektura

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do stabilizacji tlenowej Szalejów Górny

Odpady ulegające biodegradacji

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Opakowania z tworzyw sztucznych

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Zawiszów 

Tworzywa sztuczne

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Opakowania ze szkła

Krynicki Recycling Polska S.A. Lubliniec

    Opakowania ze szkła

FCC Śląsk Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Wasters Service Group Sp. z o.o. Kiełczów

Odpady wielkogabarytowe

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zawiszów  

Zużyte opony

Górażdże Cement SA Chorula

 

W roku 2021, komunalne odpady niesegregowane (zmieszanie) przekazane zostały do:

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  POU Sp. z o. o. w Zawiszowie, Zawiszów 5, 58-100 Świdnica.

MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Zabrze, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

Odpady ulegające biodegradacji przekazane zostały do instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji Szalejów Górny 151, 57-314 Szalejów Górny  

Informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania:

Odpad o kodzie 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 –  składowisko Świdnica, Zawiszów 5.

Informacja o masie odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania:

Odpad o kodzie 190503 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) - składowisko - Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22

Odpad o kodzie 190503 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) - składowisko Gmina: Zawadzkie, Miejscowość: Kielcza

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady - składowisko Lipie Śląskie,  ul. Cegielniana 22,

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady - składowisko Jastrzębie-Zdrój, Dębina 36,

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady - składowisko Bytom, ul. Jana Pawła II 10,

Odpad o kodzie 190599 Inne niewymienione odpady - składowisko Gmina: Krzyżanowice, Tworków,  ul. Dworcowa,

Odpad o kodzie 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)   z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - składowisko Świdnica, Zawiszów 5.

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym  dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Gmina Międzylesie:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do   

      składowania – 14 %;

 • poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu - 13 %.
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych - 41,45 %.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16, 57-530 Międzylesie

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 2,98 %
 • poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  - 18 %.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A,  26-008 Górno:

 • poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu  – 29,77 %.

Rodzaj odpadów komunalnych

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane

Odpady zmieszane

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych w Zawiszowie

Zawiszów  5, 58-100 Świdnica

Odpady zmieszane

CHEMEKO SYSTEM Sp.z o.o  Zakład Zagospodarowania Odpadów Rudna Wielka ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Odpady zmieszane

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Opakowania z papieru i tektury

Apis Fijałkowski, Bloch S.j. ul. Kaliska 87-860 Chodecz

Opakowania z papieru i tektury

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie,

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Odpady ulegające biodegradacji

Instalacja do stabilizacji tlenowej Szalejów Górny 151, 57-314 Szalejów Górny

Opakowania z tworzyw sztucznych

RSW System Sp.z o.o. Zakład Przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice

Opakowania z tworzyw sztucznych

ELANA PET Sp.z o.o. ul. M.Skłodowskiej -Curie 73, 87-100 Toruń

Tworzywa sztuczne

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Opakowania wielomateriałowe

Mondi Świecie 1, 86-100 Świecie

Opakowania wielomateriałowe

Apis Fijałkowski, Bloch S.j. ul. Kaliska 87-860 Chodecz

Opakowania ze szkła

Krynicki Recykling, ul.  Iwaszkiewicza 48/23,              10-089 Olsztyn

 

Odpady wielkogabarytowe

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zawiszów 5,

58-100 Świdnica

 

Opakowania z metali

Inter Stal Sc M.Golonka J.Golonka , Szczyrzyc 39

 

58-320 Walim  

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z ternu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów  stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2019 i 2020:

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Zawiszowie

Zawiszów  5,

58-100 Świdnica

 

CHEMEKO SYSTEM Sp.z o.o  Zakład Zagospodarowania Odpadów

Rudna Wielka

ul. Jerzmanowska 4-6,

54-519 Wrocław

 

Zakład Mechaniczno -Biologicznego Przetwarzania Odpadów

ul. Cmentarna 19F

41-800 Zabrze

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy  z właścicielem nieruchomości, w roku 2019 i 2020, wymagane poziomy  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Gmina Międzylesie: rok 2020

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 16 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37 %; 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %  - w roku 2020 nie zebrano/ odebrano odpadów budowlanych

 rok 2019

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 12,09 %;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26%;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu, Plac Wolności 16, 57-530 Międzylesie

rok 2020

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3,29 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 65,36 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0

rok 2019

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 5,44 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 7 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A,  26-008 Górno:

rok 2020

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3,29 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,52 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

rok 2019

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 64,39 % 
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1025
W tym miesiącu: 56651
Od początku: 24247668
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne