Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

 

Rodzaj odpadów komunalnych

Kod odpadów

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane

Odpady zmieszane

200301

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych w Zawiszowie

Zawiszów  5, 58-100 Świdnica

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych w  Ścinawce Dolnej

Ścinawka Dolna 86, 57-409 Radków

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania ze szkła

Opakowania z papieru i tektury

150102

150107

150101

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zawiszów 5,

58-100 Świdnica

 

 

BAMAR Handel- Usługi-Produkcja

A.Z.J. Kowalscy,

ul. Kolejowa 4, 57-500 Bystrzyca

 

 

Makfol Jerzy Kozioł

Piaskowa 9, 39-300 Mielec 

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania wielomateriałowe

150106

 

150105

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zawiszów 5,

58-100 Świdnica

Zmieszane odpady opakowaniowe

150106

FBSERWIS Sp. o.o.

Średnia 86, 57-410 Ścinawka Dolna

Odpady pochodzące z rozbiórek i remontów

170101

Zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  w Międzylesiu  - wykorzystywane do celów  rekultywacji

Odpady ulegające biodegradacji

200201

Instalacja do przetwarzania selektywnie  zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) w Zawiszowie,

Zawiszów 5, 58-100 Świdnica

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

200136

 

        200135*

 

200136

WASTES SERWICE GROUP  Sp. z o.o.                        i  Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Wilczycka 14

55-093 Kiełczów

Odzież

200110

Wojteczek Leszek  PPHU WTÓRPOL

Żurawia1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

Zużyte opony

Odpady wielkogabarytowe

160103

 

200307

 

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zawiszów 5,

58-100 Świdnica

 

     Gmina Międzylesie w 2018 r. osiągnęła następujące poziomy:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 19% (w roku 2018 dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. - to  40%);
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 22 %  (wymagany poziom w  roku  2018 -  30%);
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%  (wymagany poziom w  roku  2018 - 50%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5348
W tym miesiącu: 207834
Od początku: 16089273
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne