E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Międzylesie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 23.09.2014 r. o godz. 13:21 Nr 315606 - 2014.

na zadanie:

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób  Gminy Międzylesie"

Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty

str. 1.jpeg

str. 2.jpeg

str. 3.jpeg

str. 4.jpeg

str. 5.jpeg

Zawiadomienie w formie załącznika:

JPEGstr. 1.jpeg (53,61KB)

JPEGstr. 2.jpeg (42,78KB)

JPEGstr. 3.jpeg (24,29KB)

JPEGstr. 4.jpeg (37,83KB)

JPEGstr. 5.jpeg (58,40KB)

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 30.09.2014 r.

Strona nr 1.jpeg

Strona nr 2.jpeg

Strona nr 3.jpeg

Strona nr 4.jpeg

Strona nr 5.jpeg

w formie załącznika:

JPEGStrona nr 1.jpeg (49,02KB)

JPEGStrona nr 2.jpeg (55,25KB)

JPEGStrona nr 3.jpeg (64,07KB)

JPEGStrona nr 4.jpeg (37,81KB)

JPEGStrona nr 5.jpeg (33,22KB)

Wyjaśnienia do SIWZ - UNIQA.jpeg

w formie załącznika:

JPEGWyjaśnienia do SIWZ.jpeg (48,34KB)

poprawiony załącznik nr 6a do SIWZ po zapytaniach

DOCZałącznik nr 6a do SIWZ.doc (75,00KB)

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 29.09.2014 r.

strona nr 1.jpeg

strona nr 2.jpeg

strona nr 3.jpeg

strona nr 4.jpeg

strona nr 5.jpeg

strona nr 6.jpeg

strona nr 7.jpeg

strona nr 8.jpeg

strona nr 9.jpeg

strona nr 10.jpeg

strona nr 11.jpeg

strona nr 12.jpeg

strona nr 13.jpeg

strona nr 14.jpeg

strona nr 15.jpeg

strona nr 16.jpeg

w formie załącznika:

JPEGstrona nr 1.jpeg (49,67KB)

JPEGstrona nr 2.jpeg (38,47KB)

JPEGstrona nr 3.jpeg (46,23KB)

JPEGstrona nr 4.jpeg (44,21KB)

JPEGstrona nr 5.jpeg (43,57KB)

JPEGstrona nr 6.jpeg (44,20KB)

JPEGstrona nr 7.jpeg (58,33KB)

JPEGstrona nr 8.jpeg (51,59KB)

JPEGstrona nr 9.jpeg (37,43KB)

JPEGstrona nr 10.jpeg (65,91KB)

JPEGstrona nr 11.jpeg (49,26KB)

JPEGstrona nr 12.jpeg (59,57KB)

JPEGstrona nr 13.jpeg (52,28KB)

JPEGstrona nr 14.jpeg (22,21KB)

JPEGstrona nr 15.jpeg (22,21KB)

JPEGstrona nr 16.jpeg (32,97KB)

 

 

DOCSIWZ.doc (1,44MB)

PDFSIWZ.pdf (1,04MB)

Załącznik do SIWZ:

XLSZałącznik nr 1e do SIWZ.xls (122,50KB)

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315606&rok=2014-09-23

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 770
W tym miesiącu: 51605
Od początku: 24242622
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne