Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Międzylesie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 23.09.2014 r. o godz. 13:21 Nr 315606 - 2014.

na zadanie:

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób  Gminy Międzylesie"

Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty

str. 1.jpeg

str. 2.jpeg

str. 3.jpeg

str. 4.jpeg

str. 5.jpeg

Zawiadomienie w formie załącznika:

JPEGstr. 1.jpeg

JPEGstr. 2.jpeg

JPEGstr. 3.jpeg

JPEGstr. 4.jpeg

JPEGstr. 5.jpeg

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 30.09.2014 r.

Strona nr 1.jpeg

Strona nr 2.jpeg

Strona nr 3.jpeg

Strona nr 4.jpeg

Strona nr 5.jpeg

w formie załącznika:

JPEGStrona nr 1.jpeg

JPEGStrona nr 2.jpeg

JPEGStrona nr 3.jpeg

JPEGStrona nr 4.jpeg

JPEGStrona nr 5.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ - UNIQA.jpeg

w formie załącznika:

JPEGWyjaśnienia do SIWZ.jpeg

poprawiony załącznik nr 6a do SIWZ po zapytaniach

DOCZałącznik nr 6a do SIWZ.doc

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 29.09.2014 r.

strona nr 1.jpeg

strona nr 2.jpeg

strona nr 3.jpeg

strona nr 4.jpeg

strona nr 5.jpeg

strona nr 6.jpeg

strona nr 7.jpeg

strona nr 8.jpeg

strona nr 9.jpeg

strona nr 10.jpeg

strona nr 11.jpeg

strona nr 12.jpeg

strona nr 13.jpeg

strona nr 14.jpeg

strona nr 15.jpeg

strona nr 16.jpeg

w formie załącznika:

JPEGstrona nr 1.jpeg

JPEGstrona nr 2.jpeg

JPEGstrona nr 3.jpeg

JPEGstrona nr 4.jpeg

JPEGstrona nr 5.jpeg

JPEGstrona nr 6.jpeg

JPEGstrona nr 7.jpeg

JPEGstrona nr 8.jpeg

JPEGstrona nr 9.jpeg

JPEGstrona nr 10.jpeg

JPEGstrona nr 11.jpeg

JPEGstrona nr 12.jpeg

JPEGstrona nr 13.jpeg

JPEGstrona nr 14.jpeg

JPEGstrona nr 15.jpeg

JPEGstrona nr 16.jpeg

 

 

DOCSIWZ.doc

PDFSIWZ.pdf

Załącznik do SIWZ:

XLSZałącznik nr 1e do SIWZ.xls

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315606&rok=2014-09-23

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10552
W tym miesiącu: 143741
Od początku: 20281513
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne