E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie nr 155/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie przekazania dwóch przyczep strażackich, marki SAM, model pojazdów rekwizytowe do nieodpłatnego użytkowania dla Sołectwa Smreczyna.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz  4 ust.1 załącznika do Uchwały Nr XI/2/91 Rady Miejskiej w Międzylesiu  z dnia 28 marca 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych sołectw i osiedla (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dwie przyczepy strażackie, marki SAM, model pojazdów rekwizytowe, stanowiące majątek ruchomy Gminy Międzylesie przekazuje się nieodpłatnie do użytkowania Sołectwu Smreczyna w celu wykonywania zadań statutowych.

§ 2

Przekazanie majątku nastąpi z dniem 13 sierpnia 2014 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się do Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 13.08.2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1524
W tym miesiącu: 68299
Od początku: 24322922
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne