Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DZIEŃ DAWCY SZPIKU W POWIECIE KŁODZKIM

W roku 2013 Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach nawiązała współpracę z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z/s w Warszawie w zakresie pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku.

Dotychczas udało nam się zorganizować 4 akcje, podczas których zarejestrowaliśmy 72 potencjalnych dawców.

Nasza walka z białaczką rozpoczęła się od rejestracji dwóch druhów podczas akcji zorganizowanej w Polanicy Zdroju. To właśnie ich decyzja zmobilizowała nas do aktywnego działania.

Każdy powinien wiedzieć, iż rejestracja, to bardzo ważna decyzja  i powinna zostać podjęta świadomie. Na samym początku, kiedy zrodził się pomysł zaangażowania się w tą akcję, uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę nie wiele wiemy na ten dawstwa szpiku. Przed organizacją pierwszej akcji, w remizie OSP Krosnowice, udało nam się zorganizować spotkanie z przedstawicielem Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska - Panem Rafałem Młodzikowskim, który udzielił nam odpowiedzi na wszystkie pytania i "rozwiał" nasze wszelkie wątpliwości.

Zrozumieliśmy, że dzięki organizacji takich akcji, także ratujemy ludzkie życia. Mamy nadzieję, że uda nam się zwiększyć świadomość społeczną ludzi na temat białaczki oraz dawstwa szpiku, co zachęci ich do rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku.

W myśl za tą ideą postanowiliśmy zorganizować kolejną akcję Dnia Dawcy Szpiku, która będzie miała trochę inny charakter niż dotychczas. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku będzie się odbywała przez cały miesiąc sierpień na terenie powiatu kłodzkiego. Akcję "Dnia Dawcy Szpiku w Powiecie Kłodzkim" będzie charakteryzowała mobilność. Co to oznacza?! Naszym celem jest stworzenie możliwości rejestracji wszystkim zainteresowanym osobom. Każda instytucja (rządowa, samorządowa, społeczna), każdy przedsiębiorca (mały, średni, duży), każdy potencjalny zainteresowany, który skontaktuje się z nami, będzie miał możliwość rejestracji. Jeżeli znajdzie się grupa (nawet nieduża), która wyrazi chęć rejestracji, może ona liczyć na nasz przyjazd do punktu docelowe np. siedziby firmy, stowarzyszenia, remizy OSP. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się trafić do jeszcze większego grona osób.

Poza wspomnianą wcześniej formą rejestracji, chcielibyśmy także zaproponować udział naszej jednostki w różnych imprezach kulturalnych, sportowych, festynach, eventach. Zorganizowanie punktu rejestracji podczas ważnych dla danej społeczności lokalnej wydarzeń, będzie świadczyło o ich zaangażowaniu w walkę z białaczką.

Mamy nadzieję, że znajdą się osoby, które wspólnie z nami zechcą toczyć tą walkę!

Osoba do kontaktu: Joanna Janicka – Sekretarz OSP Krosnowice tel. 695 299 945 e-mail joanna.janicka89@gmail.com