E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 150/2014 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywaną w trybie bezprzetargowym działkę niezabudowaną nr 32/2 o pow. 0,04 ha, obręb Smreczyna.

Zarządzenie nr 150/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywaną w trybie bezprzetargowym działkę  niezabudowaną nr 32/2 o pow. 0,04 ha, obręb Smreczyna.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 121/2012 z dnia 05.07.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących regulacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej     w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wł. Gm. Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na cztery raty roczne należności za nabywaną w trybie bezprzetargowym działkę nr 32/2 o pow. 0,04 ha, obręb Smreczyna.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 lipca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4889
W tym miesiącu: 78730
Od początku: 24333353
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne