E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 134/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 134/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2013


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:


§ 1.

Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2013 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak
 

DOCSpraw. z wyk. budż za 2013 r.doc (979,50KB)

XLSzestawienie zmian w funduszu jednostki.xls (37,50KB)

XLSbilans z wykonania budżetu.xls (27,00KB)

XLSbilans z wykonania jednostki.xls (38,00KB)

XLSrachunek zysków i strat jednostki.xls (33,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 806
W tym miesiącu: 52979
Od początku: 24307602
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne