E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 133/A/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2014

ZARZĄDZENIE nr 133/A/2014

  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                                                    z dnia 30 czerwca 2014 r.       

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2014

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta             i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Objaśnienia :

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z:

1.Uaktualnieniem danych z wykonania budżetu za 2013 rok.

2.Zwiększeniem dochodów i wydatków w I półroczu 2014 r o kwotę:

-dochody o kwotę 1 656 738 zł, w tym: dochody bieżące 980 127 zł, dochody majątkowe

676 611 zł,

- wydatki o kwotę 1 753 354 zł, w tym wydatki bieżące 884 143 zł, wydatki majątkowe

 869 211 zł.

3.Zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 96 616 pochodzących zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSZałącznik nr 1 - zarz133-A-2014 - zmiany WPF.xls (122,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 155
W tym miesiącu: 30547
Od początku: 24162625
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne