E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 139/2014 z dnia 14.07.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Słowackiego 8/4, obręb Międzylesie, w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr  139 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Słowackiego 8/4,  obręb Międzylesie, w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: ul. Słowackiego 8/4 (dz. nr 183/22, pow. 0,0160 ha, KW 59603).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 14 lipca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

         

                                                                           

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1462
W tym miesiącu: 57088
Od początku: 24248105
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne