Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 04.07.2014 r. o godz. 13:44 Nr 225264 - 2014.

na zadanie:

"Budowa lamp  solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne"

Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze wykonawcy.jpeg

 

DOCSIWZ lampy solarne.doc

PDFSIWZ lampy solarne.pdf

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=225264&rok=2014-07-04

Załączniki mapowe:

JPEGPotoczek dz. 117_1.jpeg

JPEGDolnik dz. 30_8.jpeg

JPEGDolnik dz. 63.jpeg

JPEGDolnik dz. 88_2 przy dz. nr 89.jpeg

JPEGGniewoszów dz. 170_1.jpeg

JPEGGniewoszów dz. 255.jpeg

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. 69 i dz. 69 przy dz. 64.jpeg

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. 160.jpeg

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. nr 17_2.jpeg

JPEGJaworek dz. 157, 97.jpeg

JPEGJodłów dz. 38.jpeg

JPEGJodłów dz. 72.jpeg

JPEGJodłów dz. 215.jpeg

JPEGLesica dz. 286_4.jpeg

JPEGPisary dz. 204, 123, 133.jpeg

JPEGPotoczek dz. 76.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5741
W tym miesiącu: 16819
Od początku: 20738056
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne