E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 131/2014 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Międzyleska 27/3, obręb Domaszków, w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr 113/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Międzyleska 27/3,  obręb Domaszków, w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: ul. Międzyleska 27/3 (dz. nr 809/2, pow. 0,0525 ha, KW SW1K/00058132/4).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 25 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

         

                                                                           

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 173
W tym miesiącu: 31001
Od początku: 24379893
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne