Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 18.06.2014 r. o godz. 14:16 Nr 207148 - 2014.

na zadanie:

"Budowa lamp  solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne"

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.jpeg

 

PDFSIWZ lampy solarne.pdf

DOCSIWZ lampy solarne.doc

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=207148&rok=2014-06-18

Załączniki mapowe:

JPEGPotoczek dz. 117_1.jpeg

JPEGDolnik dz. 30_8.jpeg

JPEGDolnik dz. 63.jpeg

JPEGDolnik dz. 88_2 przy dz. nr 89.jpeg

JPEGGniewoszów dz. 170_1.jpeg

JPEGGniewoszów dz. 255.jpeg

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. 69 i dz. 69 przy dz. 64.jpeg

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. 160.jpeg

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. nr 17_2.jpeg

JPEGJaworek dz. 157, 97.jpeg

JPEGJodłów dz. 38.jpeg

JPEGJodłów dz. 72.jpeg

JPEGJodłów dz. 215.jpeg

JPEGLesica dz. 286_4.jpeg

JPEGPisary dz. 204, 123, 133.jpeg

JPEGPotoczek dz. 76.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3356
W tym miesiącu: 126847
Od początku: 18270262
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne