E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa lamp solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 18.06.2014 r. o godz. 14:16 Nr 207148 - 2014.

na zadanie:

"Budowa lamp  solarno – wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne"

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.jpeg

 

PDFSIWZ lampy solarne.pdf (957,79KB)

DOCSIWZ lampy solarne.doc (709,50KB)

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=207148&rok=2014-06-18

Załączniki mapowe:

JPEGPotoczek dz. 117_1.jpeg (41,86KB)

JPEGDolnik dz. 30_8.jpeg (33,30KB)

JPEGDolnik dz. 63.jpeg (26,67KB)

JPEGDolnik dz. 88_2 przy dz. nr 89.jpeg (37,50KB)

JPEGGniewoszów dz. 170_1.jpeg (31,95KB)

JPEGGniewoszów dz. 255.jpeg (48,80KB)

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. 69 i dz. 69 przy dz. 64.jpeg (51,57KB)

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. 160.jpeg (40,25KB)

JPEGJaworek dz. 97 przy dz. nr 17_2.jpeg (50,09KB)

JPEGJaworek dz. 157, 97.jpeg (56,79KB)

JPEGJodłów dz. 38.jpeg (32,24KB)

JPEGJodłów dz. 72.jpeg (41,05KB)

JPEGJodłów dz. 215.jpeg (42,98KB)

JPEGLesica dz. 286_4.jpeg (42,82KB)

JPEGPisary dz. 204, 123, 133.jpeg (74,87KB)

JPEGPotoczek dz. 76.jpeg (59,15KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 732
W tym miesiącu: 51567
Od początku: 24242584
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne