E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 114/2014 z dnia 04.06.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia II-go przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 114/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia II-go przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej  

Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1, § 11, § 12 ust. 2, § 22  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114 poz. 761) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wobec faktu, że pierwszy pisemny przetarg ograniczony do jednostek OSP ogłoszony na dzień 26.05.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:

  1. termin drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego, marka STAR, wersja 244, model pojazdu 244 10.7 t, rok produkcji 1983, na dzień 23.06.2014 r. godz. 1000
  2. cenę wywoławczą na kwotę 7.000 zł,
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

 

§ 2.

1.  Powołuję Komisję przetargową w składzie:

  1. Ewa Siwek – przewodniczący
  2. Monika Harasińska – członek
  3. Dariusz Kosacz – członek
  4. Piotr Marchewka – członek

 

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Oświaty.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 4 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 767
W tym miesiącu: 49592
Od początku: 24181670
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne