E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 117/2014 z dnia 04.06.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 117/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej 

Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1, § 11, § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114 poz. 761) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Sprzedaż w formie pisemnego przetargu nieograniczonego:

 1. Samochód ciężarowy, marka FS Lublin, model pojazdu Żuk  2,5 t, rok prod. 1978
 2. Przyczepa strażacka, marka SAM, model pojazdu rekwizytowy nr 1, rok prod. 1960
 3. Przyczepa strażacka, marka SAM, model pojazdu rekwizytowy nr 2, rok prod. 1960
 4. Przyczepa strażacka, marka SAM, model pojazdu rekwizytowy nr 3, rok prod. 1960
 5. Przyczepka strażacka, rok prod. 1947

§ 2.

 1. Ustalam termin przetargu pisemnego nieograniczonego na dzień 23.06.2014 r. godz. 1130, cenę wywoławczą składników majątku ruchomego:

-  § 1. ust 1 na kwotę  - 400 zł

-  § 1. ust. 2  na kwotę - 500 zł

-  § 1. ust. 3  na kwotę - 500 zł

-  § 1. ust. 4  na kwotę - 500 zł

 - § 1. ust. 5  na kwotę – 1.000 zł

 1. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

§ 3.

1.  Powołuję Komisję przetargową w składzie:

 1. Ewa Siwek - przewodniczący
 2. Monika Harasińska - członek
 3. Dariusz Kosacz – członek
 4. Piotr Marchewka - członek

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Oświaty.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 4 czerwca 2014 r.

Burmistrz

Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 623
W tym miesiącu: 59236
Od początku: 24313859
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne