E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 116/2014 z dnia 04.06.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 116 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 4 czerwca 2014 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej  

Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1, § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114 poz. 761) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Sprzedaż w formie pisemnego przetargu nieograniczonego:

  1. Autobus marka AUTOSAN, model pojazdu H9.20 12,5 t, rok produkcji 1988

 

§ 2.

1.  Ustalam termin przetargu na dzień 23.06.2014 r. godz. 1100, cenę wywoławczą składników majątku ruchomego § 1. ust 1 na kwotę - 5.800 zł.

2.  Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

 

§ 3.

1.  Powołuję Komisję przetargową w składzie:

  1. Ewa Siwek - przewodniczący
  2. Monika Harasińska - członek
  3. Dariusz Kosacz – członek
  4. Piotr Marchewka - członek

 

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Oświaty.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 4 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4580
W tym miesiącu: 78421
Od początku: 24333044
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne