E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wizyta Komisji Konkursowej ARGE w Goworowie

I tak oto,  nastąpił szczególny dzień dla mieszkańców Goworowa…..

Sołtys wsi – Pani Wiesława Łysiak, reprezentująca społeczność wsi Goworów, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak oraz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – Paweł Czyszczoń, staropolskim zwyczajem – chlebem, przywitali  w dniu 3. czerwca br. 3-osobową Komisję Konkursową Europejskiego Stowarzyszenia ARGE.  Przypominamy, że wieś Goworów ubiega się o Europejską Nagrodę Wsi,  a motto konkursu brzmi: „ Żyć lepiej”.

Skład komisji: Weronika Beranova ( Czechy), Karl Mayr ( Austria), Gabor Onodi ( Węgry).

Program wizytacji był ściśle określony godzinowo ( 4 godz. pracy Komisji) i należało go przestrzegać.

Tak więc, jedną godzinę przeznaczono na przedstawienie projektu w formie multimedialnej prezentacji w Rezydencji Terra Sudeta, kolejne dwie godziny to tzw. „wycieczka po wsi”, w celu zaprezentowania zrealizowanych działań/projektów, a ostatnia czwarta – to czas zarezerwowany dla oceny jury, dialogu między członkami komisji, a mieszkańcami wsi. To również czas na udzielenie wywiadów telewizji. Aby rozmowy przebiegały sprawnie, obecni byli dwaj tłumacze języka niemieckiego.

Zadbano o obecność prasy i telewizji, które w sposób sobie właściwy, zarejestrowały te ważne wydarzenia na kartach historii wsi.

Ostateczna decyzja jury, kto będzie zwycięzcą konkursu, zapadnie pod koniec czerwca. Natomiast wręczenie nagrody -  12 września br. w Szwajcarii.

Mieszkańcy Goworowa wykazali się przed komisją niemalże pracą organiczną od podstaw, gdzie przełomową datą był  dzień 7. lipca 1997 r. – wielka powódź, która nawiedziła wieś. Poprzez realizację wielu projektów, działań, inwestycji, którym towarzyszyła determinacja, wysiłek, wspólnotowe działania – wieś może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Przedstawiono plany i potrzeby  na przyszłość, bo jak stwierdzili - w działaniach nie ustają.

Podsumowując spotkanie, przewodniczący Komisji Pan Karl Mayr, nie szczędził słów pochwały. Stwierdził, ze wprawdzie do rozstrzygnięcia konkursu daleka droga, bo końcem czerwca, jednak samo uczestnictwo w konkursie jest już nagrodą. Członkowie komisji wspólnym głosem stwierdzili, że Goworowem żądzą kobiety, oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie, a które jest konsekwencją wielu lat pracy.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki.

 

Przybliżymy Państwu kilka niezbędnych informacji nt. ARGE:

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi powstało w 1989 roku jako organizacja niezwiązana z administracją państwową, zrzeszająca przedstawicieli rządu, naukowców, a także ekspertów ds. odnowy wsi, lokalnych polityków oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO). Wykorzystując sieci partnerskie, Stowarzyszenie promuje działania na rzecz poprawy jakości życia na wsi oraz zwiększania szans gospodarczych i walorów wypoczynkowych obszarów wiejskich.

ARGE jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, z siedzibą w Wiedniu. Obecnie jego członkami/partnerami są kraje i regiony europejskie.

Głównym celem ARGE jest promowanie międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń, zwłaszcza w płaszczyźnie wertykalnej między decydentami a społeczeństwem, jak również horyzontalnej - pomiędzy państwami europejskimi, regionami i wsiami. Stowarzyszenie stara się także zachęcać mieszkańców wsi do uczestnictwa w procesach decyzyjnych i nakłaniać ich do podejmowania inicjatyw w zakresie kształtowania własnego środowiska życia i umacniania swojej tożsamości Europejczyków z lokalnymi korzeniami. Nie mniej ważne jest to, że ARGE postrzega swoją rolę w uwydatnianiu znaczenia obszarów wiejskich i problemów ich mieszkańców w społeczeństwie jako całości na wykorzystywaniu reklamy, mediów i sfery polityki, co tym samym zapewnia szerokie poparcie dla zachowania wsi i tworzenia w nich tętniących życiem i atrakcyjnych ośrodków.

Oprócz międzynarodowych kongresów, konferencji, sympozjów i cyklicznych wyjazdów studyjnych, organizacja ta ustanowiła Europejską Nagrodę Odnowy Wsi, która jest wręczana raz na dwa lata.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 132
W tym miesiącu: 41536
Od początku: 24173614
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne