E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 27 MAJA 2014 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 12.00

w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,

Pl. Wolności 1, odbędzie się

 

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1/  zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie

     Międzylesie.

2/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w roku 2014.

3/  zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Międzylesie na lata 2004-2014.

4/  przystąpienia Gminy Międzylesie do Stowarzyszenia „Kłodzka Wstęga

     Sudetów – Lokalna Grupa Działania”.

 

  1. Wnioski i zapytania.

 

 

          Przewodniczący                       

Rady Miejskiej w Międzylesiu                         

           Jerzy Marcinek

 

              

          

 

          

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1504
W tym miesiącu: 62321
Od początku: 24080679
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne