E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja z wykonania budżetu za IV kw.2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

 

za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

22 844 888

21 394 563

A.1Dochody bieżące

21 132 985

20 310 138

A.2dochody majątkowe

           1 711 903

1 084 424

B. WYDATKI

 

         22 656 105

20 725 840

B1.wydatki bieżące

 

19 782 885

18 770 103

B2.wydatki majątkowe

 

2 873 220

            1 955 737

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

188 783

               668 722

D.FINANSOWANIE

 

-188 783

               -188 783

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

1 223 577

1 223 577

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

nadwyżka z lat ubiegłych

 

             0,00

0,00

inne źródła

 

         1 223 577

1 223 577

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

         1 412 360

1 412 360

D.2.1Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 402 360

1 402 360

D.2.11na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

968 000

968 000

D.22pożyczki(udzielone)

            10 000

              10 000

 

 

Informację sporządziła :

Helena Leka

Międzylesie 12.03.2014 r.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2167
W tym miesiącu: 47297
Od początku: 24301920
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne