E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 96/2014 z dnia 09.05.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 96/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Międzylesie oraz powołania Komisji przetargowej. 

Na podstawie art.30 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1, § 11, § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114 poz. 761) zarządzam co następuje:

§ 1.

Sprzedaż w formie pisemnego przetargu nieograniczonego:

  1. Samochód ciężarowy, marka ROBUR wersja KF/Pr, model pojazdu LO 3000 5,8 t, rok produkcji 1988,
  2. Przyczepa, marka AUTOSAN wersja D44, model pojazdu  D-44 3,5, rok produkcji 1974.

§ 2

  1. Ustalam termin przetargu pisemnego nieograniczonego na dzień 26.05.2014 r. godz. 1100, cenę wywoławczą składników majątku ruchomego § 1. ust 1 na kwotę - 2.700 zł, § 1 ust.2  na kwotę - 1.700 zł.
  2. Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

§ 3.

1.  Powołuję Komisję przetargową w składzie:

  1. Ewa Siwek - przewodniczący
  2. Monika Harasińska - członek
  3. Dariusz Kosacz – członek

2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie przetargu

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Oświaty.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 9 maja 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1489
W tym miesiącu: 42385
Od początku: 24233402
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne