Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 70/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w spr.majątku gminy

ZARZĄDZENIE NR 70/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 196/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy w tym w Urzędzie Miasta i Gminy  Międzylesie.

§ 1

W paragrafie  2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie :

„1.Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem ust.2a.”

- po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu :

„1.Zestawy komputerowe przyjmuje się na stan środków trwałych o wartości powyżej 1 500 zł.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

 

                                                                             

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8058
W tym miesiącu: 131549
Od początku: 18274964
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne