E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000 – 0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkowie – intensywne opady deszczu lipiec 2012

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 29.04.2014 r. o godz. 14:56 Nr 145384-2014

na zadanie

,,Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000 – 0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkowie – intensywne opady deszczu lipiec 2012”.

PDFSIWZ.pdf (870,49KB)

DOCSIWZ.doc (437,00KB)

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145384&rok=2014-04-29

Załączniki:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

DOCD000000- Wymagania ogólne - Odbudowa dróg - Domaszków.doc (161,00KB)

DOCD010000 - roboty pomiarowe - Odbudowa dróg - Domaszków.doc (63,00KB)

DOCD020000-roboty ziemne wykopy i nasypy - Odbudowa dróg - Domaszków.doc (158,00KB)

DOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą - Odbudowa dróg - Domaszków.doc (119,50KB)

DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Odbudowa dróg Domaszków.doc (68,00KB)

DOCD040202- warstwa odsączająca - Odbudowa dróg - Domaszków.doc (127,50KB)

DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Odbudowa dróg - Domaszków.doc (98,50KB)

DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna -Odbudowa dróg - Domaszków.doc (128,00KB)

DOCD060000 -roboty wykończeniowe - Odbudowa dróg - Domaszków.doc (69,00KB)

DOCstrona_tytułowa_SST- Przebudowa dróg wewnętrznych.doc (38,00KB)

Załączniki:

DOCOpis techniczny - Domaszków.doc (58,50MB)

JPEGProjekkt zagospodarowania terenu cz੠1.jpeg (80,37KB)

JPEGProjekt zagospodarowania terenu cz੠2.jpeg (78,84KB)

JPEGProjekt zagospodarowania terenu cz੠3.jpeg (88,48KB)

DOCPrzedmiar robót - Domaszków.doc (87,00KB)

JPEGPrzekrˇj konstrukcyjny na zjazdach.jpeg (49,13KB)

DOCRoboty różne - Domaszków.doc (51,50KB)

JPEGPrzekrˇj konstrukcyjny na zjazdach.jpeg (49,13KB)

JPEGRys. nr3 Przekrˇj konstrukcyjny.jpeg (44,80KB)

JPEGRys. nr4 Konstrukcja przepustˇw i Âcianek czo-owych.jpeg (74,12KB)

JPEGŽciek skrzynkowy - rysunek konstrukcyjny.jpeg (60,97KB)

DOCZestawienie powierzchni -Domaszków.doc (152,00KB)

DOCZjazdy - Domaszków.doc (90,50KB)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty.jpeg

w formie załącznika:

JPEGZawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty.jpeg (38,63KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 807
W tym miesiącu: 34230
Od początku: 24166308
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne