E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 72/2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie okreslenia formy zbycia działki nr 63/2 o pow. 0,02 ha - obręb Michałowice

Zarządzenie nr 72 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie określenia formy zbycia działki nr 63/2 o pow. 0,02 ha - obręb Michałowice

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), oraz § 6 ust. 2 pkt. 2 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie udzielenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zbyć działkę niezabudowaną nr 63/2 o pow. 0,02 ha, obręb Michałowice, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki przyległej nr 63/1 i 63/3, w celu poprawy ich zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 08 kwietnia  2014 r.

 

Uzasadnienie:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie działka nr 63/2 o pow. 0,02 ha, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Wymiary geometryczne nieruchomości, głównie szerokość ok. 4m nie pozwalają na zabudowanie jej budynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Nadto nieruchomość ta wykorzystywana jest wyłącznie przez właściciela działki nr 63/1 Panią Teresę Bardzińską i stanowi jedyny dojazd do jej działki nr 63/3.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5225
W tym miesiącu: 79066
Od początku: 24333689
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne