E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 63/2014 z 26 marca 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie

ZARZĄDZENIE   Nr  63/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  26  marca 2014 r.

 

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagań w zakresie kontroli zarządczej

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam Panią Darię Bartkowską legitymującą się zaświadczeniem ukończenia szkolenia „Doskonalenie Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością” – Pełnomocnikiem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 2

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika obejmuje działania wykonawcze w zakresie utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta  i Gminy Międzylesie, w szczególności:

1/ koordynowanie działań w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych,

2/ nadzorowanie działań związanych z monitorowaniem jakości wykonywanych zadań dla
    zapewnienia pełnej satysfakcji klientów Urzędu,

3/ nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w celu ciągłego doskonalenia
    Systemu Zarządzania

4/ przedkładanie Burmistrzowi informacji  z przeglądu i oceny Zintegrowanego Systemu
    Zarządzania  wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagań w zakresie kontroli
    zarządczej

5/ współpraca z Koordynatorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania  w Urzędzie Miasta
    i Gminy Międzylesie.

§2

Zobowiązuje Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz pozostałych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 3

Tracą moc Zarządzenia:

-  Nr 159 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie
     wszczęcia procedury opracowania, wdrożenia i utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy
     Międzylesie systemu zarządzania jakością według wymagań norm PN-EN ISO 9001:2001
     oraz ustanowienia Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością;

-   Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 02 stycznia 2012 r. zmieniające
     zarządzenie w sprawie wszczęcia procedury opracowania, wdrożenia i utrzymania
     w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie systemu zarządzania jakością według wymagań
     norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz ustanowienia Pełnomocnika oraz Zastępcy
     Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością,

-   Nr 34A/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające
     zarządzenie w sprawie wszczęcia procedury opracowania, wdrożenia i utrzymania
     w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie systemu zarządzania jakością według wymagań
     norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz ustanowienia Pełnomocnika oraz Zastępcy
     Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

                                               BURMISTRZ

                                                                                                                                                               (-)  Tomasz  Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 903
W tym miesiącu: 56529
Od początku: 24247546
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne