E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

GMINA MIĘDZYLESIE – I ETAP (2012 r.)

 

 

BOBOSZÓW

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. ŚW. ANNY:

a.   kościół, XVIII w.,

 1. cmentarz przykościelny, XVIII w.

 

DŁUGOPOLE GÓRNE

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA:

a.   kościół, 1587 r. lub 1595 r.,

 1. kaplica cmentarna, poł. XVIII w.,
 1. cmentarz przykościelny, 2 poł. XVI w.,
 2. plebania nr 81, 2 poł. XIX w.

KAPLICZKA obok domu nr 110, pocz. XIX w.

DWÓR Z OFICYNĄ NR 70, 1807 r.

 

DOLNIK

KARCZMA, ob. dom nr 9, 1911 r.

 

DOMASZKÓW

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MIKOŁAJA:

a.   kościół, 1563 r., rozbud. 1682-1683 r.,

 1. kaplica grobowa, 1751 r.,
 2. cmentarz przykościelny, XVI w.,

d.   ogrodzenie z bramą, 1727 r.,

e.   plebania, ul. Kolejowa 2, 1781 r., przebud. 1827 r., 2 poł. XIX w.,

f.   kaplica przy plebanii, 1 poł. XIX w.

KAPLICZKA, ul. Kolejowa, 1 poł. XIX w.

KAPLICZKA, ul. Śnieżna (obok domu nr 13), XVIII/XIX w.

KAPLICZKA, ul. Śnieżna, 1 poł. XIX w.

SIEROCINIEC ZE SZKOŁĄ, ul. Międzyleska 18, 1853-1861 r.

DOM NR 22, ul. Międzyleska, k. XVIII w.

 

GAJNIK

KAPLICZKA przy domu nr 4, poł. XIX w.

 

GNIEWOSZÓW

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA:

a.   kościół, 1568 r., przebud. 2 poł. XVIII w.,

b.   brama, 1 poł. XIX w.,

c.   cmentarz przykościelny, 2 poł. XVI w.

RUINY ZAMKU SZCZERBA, XIV w., XV w.

 

GOWORÓW

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA:

a.   kościół, 1508 r. wieża 1631, przebud. XVIII w.,

b.   budynek bramny, 1 poł. XVIII w.,

ZESPÓŁ PAŁACOWY: NR 22

a.   pałac, 1785 r., przebud. 1892 r.,

 1. brama wjazdowa, 1892 r.,

c.   park, XVIII w.

DOM NR 8, pocz. XX w.

DOM NR 15, 3 ćw. XIX w.

DOM NR 44, 4 ćw. XIX w.

DOM NR 49, pocz. XIX w.

MŁYN WODNY, ob. dom nr 65, 1 ćw. XX w.

 

JAWOREK

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. ŚW.  BARBARY:

a.   kościół, 1791 r.,

b.   kaplica cmentarna, ok. poł. XIX w.,

c.   cmentarz przykościelny, k. XVIII w.

KAPLICZKA  obok domu nr 2, 1 poł. XIX w.

BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY NR 33, 1 poł. XIX w.

 

JODŁÓW

ZESPÓL KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA:

a.   kościół, 1756 r.,

b.   kaplica cmentarna, 1844 r.,

c.   cmentarz przykościelny, poł. XVIII w.,

 

KAMIEŃCZYK

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA:

a.   kościół, 1710 r.,

b.   cmentarz przykościelny, pocz. XVIII w.

 

LESICA

KOŚCIÓŁ FIL. P.W. ŚW. MARCINA, 1706 r.

 

MIĘDZYLESIE

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. BOŻEGO CIAŁA, pl. Wolności, 1600-1613 r., przebud. 1676 r., 1699 r.,

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, ob. katolicki p.w. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego, 1900 r.

ZESPÓŁ CMENTARZA PARAFIALNEGO, ul. Słowackiego:

a.   cmentarz, XVII w.,

b.   kościół cmentarny p.w. św. Barbary, 1617 r., odbud. 1670 r.,

c.   kaplica grobowa, 2 poł. XIX w.,

d.   kostnica, 1791 r.,

e.   brama, 1927 r.

KAPLICZKA, ul. Kościelna, 1 poł. XIX w.

PLEBANIA, ob. dom nr 11, ul. Powstańców Śląskich, 1715-1734 r.

PASTORÓWKA, ob. przedszkole, ul. Wojska Polskiego 25, 1893-1894 r.

SZKOŁA EWANGELICKA, ob. dom nr 6, ul. Powstańców Śląskich, 1846 r.,       przeb. l. 80 XIX w.

RATUSZ, pl. Wolności 1, 1881 r.

SZPITAL, ob. budynek nie użytkowany, ul. Mickiewicza 5, 1890 r.

POCZTA, ul. Powstańców Śląskich 7, k. XIX w.

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO, ul. Kolejowa:

a.   dworzec kolejowy, 1908 r.,

b.   wieża ciśnień, 1908 r.,

c.   dom pracowników kolei nr 2, 1908 r.,

d.   dom pracowników kolei nr 4, 1908 r.,

e.   dom pracowników kolei nr 8, 1908 r.

SUKIENNICE (dom handlowy kupca Ludwiga), pl. Wojska Polskiego 2-4, ok. 1776 r.

ZESPÓŁ ZAMKOWO-PAŁACOWY, pl. Wolności 42:

a.   zamek/pałac, XIV w., 1580-1590 r., 1686-1695 r.,

b.   park, XVIII w.,

ul. Graniczna

WILLA NR 3, ob. posterunek policji, ok. 1910 r.

ul. Mickiewicza

DOM NR 1, ob. plebania, 1912 r.

ul. Powstańców Śląskich

DOM NR 5, k. XVIII w., przebud. ok. poł. XIX w.

DOM NR 8, ob. przychodnia, 1900 r.

ul. Sobieskiego

DOM TKACZA NR 2, k. XVIII w.

DOM TKACZA NR 4,  k. XVIII w.

ul. Szarych Szeregów

DOM NR 2, pocz. XX w.

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego

DOM NR 1, pocz. XX w.

DOM NR 3, pocz. XX w.

ul. Warszawska

DOM NR 3, k. XVIII w., przebud. ok. poł. XIX w.

ul. Waryńskiego

DOM NR 1, pocz. XX w.

DOM NR 11, k. XVIII w., przebud. pocz. XX w.

DOM NR 15, pocz. XX w.

ul. Wojska Polskiego

DOM NR 3, pocz. XX w.

DOM NR 5, pocz. XX w.

DOM NR 10, k. XIX w.

WILLA NR 11, ob. biblioteka, 1880 r.

DOM NR 12, k. XIX w.

DOM NR 13, ok. 1910 r.

DOM NR 14, k. XIX w.

DOM NR 17, XIX/XX w.

DOM NR 21, 1910 r.

pl. Wolności

DOM NR 2, 1835 r., przebud. 4 ćw. XIX w.

DOM NR 7, pocz. XX w.

DOM NR 8, pocz. XX w.

DOM NR 10, 4 ćw. XIX w.

DOM NR 11, 4 ćw. XIX w.

DOM NR 12, 1 poł. XIX w.,

DOM NR 13, 1 poł. XIX w.

DOM NR 14, 1 poł. XIX w.

DOM NR 15, 1 poł. XIX w.  

DOM NR 16, 1 poł. XIX w.  

DOM NR 17, 1 poł. XIX w.

DOM NR 19, 4 ćw. XIX w.

DOM NR 20, 4 ćw. XIX w.

DOM NR 21, k. XIX w.

DOM NR 25, k. XIX w.

DOM NR 26 a, 1863 r.

DOM NR 27, 4 ćw. XIX w.

DOM NR 28, k. XIX w.

DOM NR 29, k. XIX w.

DOM NR 30, 2 poł. XIX w., przebud. pocz. XX w.

DOM NR 36, poł. XVIII w., przebud. 1910 r.

DOM NR 40, 2 poł. XIX w.

ZESPÓŁ GAZOWNI, ul. Syrokomli 5:

a.   dom mieszkalny, pocz. XX w.,

b.   zbiornik gazu I, pocz. XX w.,

c.   budynek warsztatu, laboratorium, pocz. XX w.

MŁYN, ob. budynek mieszkalno-usługowy nr 1, ul. Szarych Szeregów, XIX/XX w.

NIEMOJÓW

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. NAWIEDZENIA NMP:

a.   kościół, 1597 r., przebud. 1716 r.,

b.   cmentarz przykościelny, k. XVI w.

KAPLICZKA przy drodze do Lesicy, 2 poł. XIX w.

DWÓR (ruina), 4 ćw. XVI w.

 

NOWA WIEŚ

KOŚCIÓŁ FIL. P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP, 1702-1714 r., rozbud. 1804-1805 r.

KAPLICZKA przy kościele, 2 poł. XIX w.

ZESPÓŁ CMENTARZA:

a.   cmentarz, pocz. XVIII w.,

b.   kostnica, 1799 r.

 

PISARY

KOŚCIÓŁ FIL. P.W. ŚW. WACŁAWA, 1859 r.

CMENTARZ, poł. XIX w.

SZKOŁA, ob. dom mieszkalny, świetlica nr 36, pocz. XX w.

DOM NR 9, 2 poł. XIX w.

 

POTOCZEK

KAPLICZKA, pocz. XIX w.

 

ROZTOKI

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MARCINA:

a.   kościół, 1720-1726 r., przebud. 2 poł. XVIII w.,

 1. cmentarz przykościelny, XVI w.,
 2. plebania nr 19, 1794-1795 r., odbud. 1836 r.

DWÓR Z CZĘŚCIĄ GOSPODARCZĄ, 1569 r., przebud. XIX/XX w.

 

RÓŻANKA

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP:

 1. kościół, 1591-1661 r., przebud. 1755-1756 r.,
 2. kostnica, ob. kaplica, ok. 1756 r.,
 3. brama, poł. XVIII w.,
 4. brama, poł. XVIII w.,

e.  plebania nr 15, 2 poł. XVIII w., przebud. k. XIX w.,

f.   budynek gospodarczy, 2 poł. XIX w.

KAPLICZKA obok domu nr 36, ok. poł. XIX w.

ZESPÓŁ DWORSKI:

 1. dwór (ruina), ok. 1611 r., przebud. 4 ćw. XVIII w.,
 2. gołębnik, ok. poł. XIX w.

REMIZA STRAŻACKA, ob. muzeum wiejskie, 2 poł. XIX w.

DOM NR 6, 1829 r.

DOM NR 10, k. XVIII w.

 

SMRECZYNA

KAPLICZKA, poł. XIX w.

 

SZKLARNIA

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FIL. P.W. ŚW. FLORIANA:

 1. kościół, 2 poł. XVIII w.,
 2. kostnica, ob. kaplica, 1 poł. XIX w.,
 3. cmentarz przykościelny, 2 poł. XVIII w.,
 4. budynek bramny, 1 poł. XIX w.
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1078
W tym miesiącu: 44802
Od początku: 24393694
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne