E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 25 marca 2014 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

Informuje, że w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 12.00

w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,

Pl. Wolności 1, odbędzie się

 

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w roku 2014.

           2/  udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 63/2 o pow. 0,02 ha obręb Michałowice.

           3/  udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 464 o pow. 0,85 ha obręb Długopole Grn.

           4/  zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia programu współpracy gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2014 r.

            5/ zmian w budżecie gminy na 2014 r.

            6/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

  1. Wnioski i zapytania.

          Przewodniczący

Rady Miejskiej w Międzylesiu

           Jerzy Marcinek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1839
W tym miesiącu: 37167
Od początku: 24386059
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne