Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 57/2014 z dnia 19.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu Goworów 19/1.

Zarządzenie nr   57/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 marca 2014 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu Goworów 19/1.

Na podstawie § 2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób nieruchomości – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedać w drodze przetargu lokal nr 1 przeznaczony do remontu i adaptacji na cele mieszkaniowe, położony w Goworowie 19, w granicach działki geodezyjnej nr 162/1 o pow. 0,1154 ha, KW SW1K/00093506/4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 marca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 100
W tym miesiącu: 159831
Od początku: 18303246
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne