E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NARADA SOŁTYSÓW Z GMINY MIĘDZYLESIE

17  marca 2014 r. w Miejsko - Gminnym    Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyła się pierwsza narada sołtysów w roku bieżącym, którą prowadził Burmistrz Tomasz Korczak.

Od ostatniej narady zorganizowanej w dniu 23. grudnia 2013 r. „zebrało” się sporo tematów do przekazania gospodarzom naszych sołectw. Frekwencja jak zwykle dopisała, zatem i podane informacje należycie dotrą do odbiorców.

11. marca br. obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Burmistrz podziękował wszystkim Sołtysom za współpracę, trud i wysiłek wkładany w pełnienie tej mimo wszystko trudnej funkcji, życząc jednocześnie wytrwałości w realizacji celów i zadań postawionych zarówno sołectwu, jak i sobie.

Tematy omówione na naradzie: 1) realizacja projektów w ramach PAOW oraz funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2014 r.; 2) uczestnictwo sołectw/KGW  w XVII spotkaniach Tradycji Wielkanocnych  Ziemi Kłodzkiej – 5.04.2014 r. Kłodzkie Centrum Kultury; 3) udział sołectw w X Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze Inicjatywy społeczności lokalnych”; 4)  konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi( dla organizacji pozarządowych) oraz „Piękna Wieś Dolnośląska 2014”; 5) aktualizacja Sołeckich Strategii Rozwoju; przystąpienie nowych sołectw do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi; 6) udział wsi Goworów w konkursie organizowanym przez ARGE  o Europejska Nagrodę Odnowy Wsi;  7) organizacja „Pikniku Pod Trójmorskim Wierchem – 17.05.2014 oraz Dni Międzylesia – 30 maja-1 czerwca 2014 r.

Sołtysi otrzymali do rozprowadzenia (przekazania do informacji) poradnik dot. postępowania z azbestem oraz harmonogram „wystawek” wiosna 2014 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1549
W tym miesiącu: 68324
Od początku: 24322947
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne