E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 38/2014 z dnia 26.02.2014 r. w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie

                                                   Zarządzenie Nr  38/2014

                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                   z dnia 26 luty 2014 roku

 

w sprawie powołania Koordynatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

 

           Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam Panią Izabelę Kuś Koordynatorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania  
w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie zwanego dalej ZSZ, opartego na Normie ISO 9001 oraz wymaganiach w zakresie kontroli zarządczej

§ 2

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania
w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie zobowiązuję Koordynator ZSZ do:

- współpracy z Pełnomocnikiem oraz Zastępcą Pełnomocnika ZSZ w zakresie utrzymania
     ZSZ,

oraz do koordynowania działań dot.:

-  przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie,

-  planowania i zarządzania ryzykiem w Urzędzie,

-  funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Międzylesie.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie do ścisłej współpracy z Koordynatorem ZSZ w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania ZSZ.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                             

                                                           BURMISTRZ

                                                        (-)  Tomasz Korczak

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 597
W tym miesiącu: 59210
Od początku: 24313833
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne