E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

                                

                                                    Zarządzenie Nr  36/2014

                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                   z dnia  26 luty 2014 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

           Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z ze zm.) i  Komunikatu Ministra Finansów Nr 23
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i Komunikatu  Ministra Finansów Nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym i dla uczelni publicznych

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Dokonywanie raz w roku samooceny kontroli zarządczej, zwana dalej "samooceną".

 

§2.

Samoocena prowadzona jest przez pracowników i kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  
w Międzylesiu.

 

§3.

Szczegółowy sposób oraz terminy przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej oraz wzór formularza, na którym przeprowadza się samoocenę określa „Procedura samooceny” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                            

                                                           BURMISTRZ

                                                        (-)  Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1827
W tym miesiącu: 68602
Od początku: 24323225
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne