Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

                                

                                                    Zarządzenie Nr  36/2014

                                                   Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                   z dnia  26 luty 2014 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

           Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z ze zm.) i  Komunikatu Ministra Finansów Nr 23
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i Komunikatu  Ministra Finansów Nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym i dla uczelni publicznych

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

Dokonywanie raz w roku samooceny kontroli zarządczej, zwana dalej "samooceną".

 

§2.

Samoocena prowadzona jest przez pracowników i kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  
w Międzylesiu.

 

§3.

Szczegółowy sposób oraz terminy przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej oraz wzór formularza, na którym przeprowadza się samoocenę określa „Procedura samooceny” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                            

                                                           BURMISTRZ

                                                        (-)  Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6757
W tym miesiącu: 213711
Od początku: 18357126
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne