Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

PDFinf. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf (218,21KB)

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego , które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014r.

PDFinf.dla niepełnosprawnych-terminy(1).pdf (126,61KB)

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Reczpospolitej Polskiej 

PDFinf. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych-wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa(1).pdf (863,13KB)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

PDFinf. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych-zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (722,58KB)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego przez wyborce niepełnosprawnego

PDFinf. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych-zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf (191,55KB)