E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 54/2014 z dnia 12.03.2014 r. w sprawie okreslenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 12 o pow. 0,28 ha, obręb Kamieńczyk

Zarządzenie nr 54/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 12 o pow. 0,28 ha - obręb Kamieńczyk

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr XXX111/178/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 12 o pow. 0,28 ha, obręb Kamieńczyk - zarządzam co następuje:

§ 1

 

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 03.03.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:
  1. termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 12 o pow. 0,28 ha, SW1K/00043827/5, obręb Kamieńczyk - na dzień 14 kwietnia 2014 r. na godz. 1000.
  2. cenę wywoławczą nieruchomości – 7.060 zł,
  3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 12 marca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 284
W tym miesiącu: 50585
Od początku: 24305208
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne