E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 34/2014 z dnia 26.02.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Goworów 19/1, w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr 34 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia  26.02.2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Goworów 19/2,  w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: Goworów 19/2 (dz. nr 162/1, pow. 0,1154 ha, KW SW1K/00093506/4).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia  26.02.2014 r. r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

         

                                                                           

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 774
W tym miesiącu: 52947
Od początku: 24307570
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne