E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 45/2014 z dnia 28 lutego 2014 r w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Międzylesie miejsc na plakaty i obwieszczenia wyborcze do PE

Zarządzenie  Nr  45 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

  z dnia  28 lutego  2014 r.

 

w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Międzylesie miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego         Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  
z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2014 r. poz. 231)  podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc na terenie Gminy Międzylesie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

§ 1.

Wyznaczam na terenie Gminy Międzylesie miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku
z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

 

  1. Słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne:

1/ Międzylesie – pl. Wolności oraz ul. Wojska Polskiego – 2  słupy

2/ Domaszków  - ul. Międzyleska – 1 słup i 1 tablica,

3/ Długopole Górne – 1 słup i 1 tablica.

 

  1. Tablice informacyjne w miejscowościach: Boboszów, Dolnik, Gajnik,  Gniewoszów, Goworów,  Jaworek,  Jodłów,  Kamieńczyk,  Lesica, Michałowice,  Nagodzice,  Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Roztoki,  Różanka, Smreczyna, Szklarnia.  

§ 2.

Miejscami na wyłączne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych są tablice znajdujące się na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,
pl. Wolności 1 oraz gablota informacyjna przy pl. Wolności 9 w Międzylesiu.

§ 3.

1. Zobowiązuje  się  wszystkich  umieszczających  urzędowe  obwieszczenia  wyborcze

    i plakaty komitetów wyborczych do ich umieszczania w  sposób  umożliwiający szybkie
    ich usunięcie bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były zamieszczone. 

2. Komitety wyborcze obowiązane są do usunięcia plakatów wyborczych w terminie 30 dni

    po dniu wyborów.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

    BURMISTRZ

Tomasz  Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1842
W tym miesiącu: 37170
Od początku: 24386062
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne