Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie.

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Opublikowane w dniu 24.01.2014 r. o godz. 13:50 Nr 28778-2014

na zadanie

,,Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Międzylesie”.

 

PDFSIWZ.pdf

DOCSIWZ.doc

Ogłoszenie: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28778&rok=2014-01-24

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 30.01.2014 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 1.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 2.jpeg

W formie załaczników:

JPEGWyjaśnienia do SIWZ cz. 1.jpeg

JPEGWyjaśnienia do SIWZ cz. 2.jpeg

Odpowiedz na zapytania do SIWZ - opublikowane dnia 31.01.2014 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 3.jpeg

W formie załacznika:

JPEGWyjaśnienia do SIWZ cz. 3.jpeg

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpeg

W formie załącznika:

JPEGZawiadomienie o wyborze oferty.jpeg

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 911
W tym miesiącu: 241220
Od początku: 15647403
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne