E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

KAMIEŃCZYK DZ. 12 O POW. 0,28 ha

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 03 marca 2013 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.   Położenie nieruchomości – obręb KAMIEŃCZYK

Położenie i opis nieruchomości

Numer

geodezyjny działki

Powierzchnia działki ogółem

Numer księgi wieczystej

Działka położona jest w peryferyjnej strefie miejscowości, w odległości ok. 0,5 km od głównej drogi przebiegającej przez tę część wsi. Dojazd do nieruchomości z głównej drogi znacznie utrudniony, drogą gruntową, nie używaną, miejscami słabo widoczną w terenie. W okresie zimowym dojazd utrudniony. Teren działki lekko nachylony w kierunku północno-zachodnim, od dłuższego czasu nie uprawiany, porośnięty trawą, krzewami, oraz samosiejkami drzew liściastych (olcha) , pojedynczo świerk. Działka graniczy z potokiem. Teren podmokły

12

0,28 ha

SW1K/00043827/5

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 7.060 zł (słownie: siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych) brutto + koszty opracowania dokumentacji formalno prawnej w wysokości  430 zł.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

  • Przeznaczenie podstawowe – 11R1- teren użytków rolnych – uprawy polowe

3.  Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych),

które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 28 lutego  2014r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

6.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  31.01.2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa ewidencyjna.pdf (1,70MB)

Sprawę prowadzi:

Ewa Siwek

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 702
W tym miesiącu: 51537
Od początku: 24242554
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne