E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE nr 228/2013

                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

         z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian  w  Wieloletniej Prognozie Finansowej  gminy na rok 2013

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych

zgodnie ze stanem faktycznym na 31 grudnia 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

XLSzal nr 1 do zarz nr 228-2013.xls (110,00KB)

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1870
W tym miesiącu: 64596
Od początku: 24082954
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne