E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ZARZĄDZENIE NR 227/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

Plan dochodów 22 844 888,40 zł w tym dochody bieżące 21 132 985,40 zł, dochody majątkowe 1 711 903 zł.

Plan wydatków 22 656 105,40 zł w tym wydatki bieżące 19 782 885,40 zł, wydatki majątkowe 2 873 220 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

dział 852 rozdział 85212 - zwiększenia dotacji o kwotę 19 642 zł na wypłaty świadczeń z rodzinnych.

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

dział 010 rozdział 01010, 01095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 600 rozdział 60016,60095- zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 630 rozdział 63095- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 700 rozdział 70005- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 750 rozdział 75023, 75075,75095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 751 rozdział 75101- zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 754 rozdział 75412 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 801 rozdział 80101,80103, 80104, 80110, 80113, 80146,80148 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 851 rozdział 85153,85154 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 852 rozdział 85212 - zwiększenia wydatków kwotę 19 642 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych,

dział 900 rozdział 90001,90002,90003,90004,90015,90095- zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 921 rozdział 92105, 92109 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,

dział 926 rozdział 92601, 92605, 92695- - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.

ZAŁĄCZNIKI

XLSzał nr 1 do zarz 227-2013.xls (5,50KB)

XLSzał nr 2 do zarz 227-2013.xls (48,00KB)

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 542
W tym miesiącu: 38146
Od początku: 24387038
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne