E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 1/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r.

Wykaz nr  1/2014

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 315/13

KW 56368

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0183 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. Wojska Polskiego 14/3

lokal mieszkalny położony na parterze budynku, w skład którego wchodzą: pokój z aneksem kuchennym i łazienką z w.c. o łącznej pow. 15,80 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 410/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MU -Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 19.935 zł brutto

Cena gruntu –     165 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej, opłata roczna 1% ceny nieruchomości gruntowej

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

Pierwsza opłata płatna do dnia zawarcia umowy, opłaty roczne z góry do dnia 31 marca każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie częściej niż raz w roku

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

03.03.2014 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 20.01.2014 r. do dnia 10.02.2014 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5280
W tym miesiącu: 79121
Od początku: 24333744
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne