E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ULGI W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą  nr XXXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia  26 listopada 2013r. wprowadzone zostały ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe, liczące 5 i więcej osób, stawka opłat na 5 i 6 osobę wynosi  1 zł./osoba/miesiąc.

W gospodarstwach domowych liczących powyżej 6 osób, opłata od kolejnych osób wnoszona jest na zasadach ogólnych, czyli 17zł./osoba/miesiąc lub w przypadku segregacji odpadów 15 zł./osoba/miesiąc.

Zróżnicowanie stawek opłat obowiązuje od 1 stycznia 2014r. Ulgi w opłatach naliczane będą z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych deklaracji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74/812 63 27 wew. 20 ( insp. Agata Rarus)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3216
W tym miesiącu: 45124
Od początku: 24299747
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne