E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

WSPÓLNY OPŁATEK WIGILIJNY SOŁTYSÓW GMINY MIĘDZYLESIE

Tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia , bo 23 grudnia  br. w Miejsko - Gminnym    Ośrodku Kultury w Międzylesiu, przy stole, jak każe tradycja, nakrytym białym obrusem, z barszczem czerwonym i uszkami, zapalonymi świecami, sołtysi wsi łamali się opłatkiem. Był czas na modlitwę, kolędę, życzenia. Spotkanie prowadził Burmistrz Tomasz Korczak, w obecności ks. dziekana Jana Tracza.

Było to czwarte spotkanie z sołtysami wsi w tym mijającym roku.

Poza częścią stricte świąteczną, jak zwykle Burmistrz przedstawił najważniejsze sprawy dot. funkcjonowania jednostek pomocniczych, a w szczególności: realizację projektów w ramach PAOW 2013; realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego 2013 r. oraz przedsięwzięcia na 2014 r.; program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzylesie; utylizację azbestu w 2014 r. ; konkursu na wiaty przystankowe w 2014 r.

Ponadto omówiono:  Konkurs na Najładniejszą Choinkę  2013/2014; organizację IX Międzyleskiego  kolędowania (18 stycznia 2014 r. godz. 16.oo MGOK); regulamin udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu naszej gminy na realizację zadań statutowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych pomocowych.

 

Wszystkim Sołtysom, Radom Sołeckim za dotychczasową współpracę, czas poświęcony – serdecznie dziękujemy.

Na spotkaniu obecna była telewizja. Reporter Jan Kędzierski, „ zbierał” materiał nt. gminy Międzylesie oraz wsi Goworów- Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2013 r.- do tematu podsumowującego V Doroczny Kongres Odnowy Wsi – Wojanów 2013.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę:

http://www.tvp.pl/wroclaw/rolnicze/teraz-wies/wideo/29122013/13481034

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5191
W tym miesiącu: 79032
Od początku: 24333655
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne